Bezpłatna wstępna konsultacja

500 656 999

Zadzwoń
Przewiń

500 656 999 – Zadzwoń

Dokonamy bezpłatnej wstępnej konsultacji

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. zachowkiem (instytucją, która ma za zadanie chronić osoby najbliższe zmarłemu).  Naszą misją jest zatem pozyskiwanie należności od osób, które zostały wzbogacone przez spadkodawcę kosztem osób, którym przy standardowym schemacie dziedziczenia przypadałby majątek. Dzieje się tak w sytuacji w szczególności, gdy:

  • spadkodawca pominie w kręgu swoich spadkobierców jedną z osób, która powinna po nim dziedziczyć (np. przekaże majątek tylko jednemu ze swoich dzieci, z pominięciem innych dzieci);
  • spadkodawca rozdysponuje swoim majątkiem w sposób nierówny w stosunku do tego, co proporcjonalnie powinno danej osobie przypadać (np. jedno dziecko dostanie skrajnie więcej wartą część majątku spadkowego);
  • spadkodawca przekaże po śmierci (w formie testamentu) albo za życia (na ogół w formie darowizny) składniki swojego majątku osobie trzeciej spoza kręgu spadkobierców;

 

Zachowek przysługuje małżonkowi, rodzicom spadkodawcy, a także dzieciom i wnukom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Należy podkreślić, iż w ramach świadczonych przez nas usług, weryfikujemy również, czy danej osobie zachowek się należy.  

Komu nie przysługuje prawo do zachowku:

  • osobom, które uznane zostały sądownie za niegodne dziedziczenia;
  • spadkobiercom, którzy odrzucili spadek, bądź zrzekli się dziedziczenia;
  • osobom skutecznie wydziedziczonym;
  • małżonkowi, z którym spadkodawca był po rozwodzie albo w separacji.

 

Co istotne powyższe okoliczności muszą każdorazowo znaleźć odzwierciedlenie w wyroku sądowym. Co za tym idzie bez takowego wyroku nie można pozbawić osoby uprawnionej do zachowku takiego uprawnienia.

Sprzedaż zachowku

Za zapłatę zachowku odpowiedzialni są spadkobiercy, obdarowani lub zapisobiercy windykacyjni, którzy na niekorzyść osób, mających prawo do zachowku, otrzymali dane świadczenie.

Po śmierci spadkodawcy, jeśli spadek został nabyty (w drodze wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza), można dalej rozporządzać w sposób dowolny swoim udziałem spadkowym, bądź prawami (roszczeniami) wobec spadkobierców. W świetle prawa dopuszczalna jest wówczas transakcja odnosząca się do rozporządzenia (sprzedaży) uprawnienia do dochodzenia roszczenia o zapłatę należnego zachowku.

Nasz model biznesowy wygląda wówczas tak, iż możemy Państwu zaproponować:

kupno przez naszą firmę roszczenia o zachowek

poprowadzenie takiej sprawy w zamian za ustalone wynagrodzenie, w tym tzw. wynagrodzenie za sukces

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Co za tym idzie prosimy o kontakt celem weryfikacji koncepcji poprowadzenia Państwa sprawy. Sama wstępna konsultacja nic nie kosztuje.