Zasady współpracy

Kupno zachowku - cesja

W proponowanej koncepcji (po dokonaniu wstępnej analizy) będziemy mogli w określonych sytuacjach zaproponować Państwu odkupienie roszczeń o zapłatę zachowku. Każda sprawa wymaga odrębnej analizy i różnego nakładu pracy – w związku z tym każdorazowo stawka (cena jaką możemy Państwu zaproponować) i ryzyko określane są indywidualnie po poczynionej analizie. Przy tym rozwiązaniu zbywają Państwo swoje roszczenie o zapłatę zachowku, bez względu na ryzyko odniesienia sukcesu przez nasz zespół. Innymi słowy my bierzemy na siebie całe ryzyko odzyskania wierzytelności.

Cesja powiernicza

Możliwym jest również, iż Państwa wierzytelność  o zachowek zostanie na nas przeniesiona wraz ze zwrotnym obowiązkiem dokonania zapłaty w przypadku wyegzekwowania wierzytelności od zobowiązanego. Przenoszą na nas Państwo roszczenia o zapłatę, my naszymi staraniami dążymy do zwindykowania osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku. W przypadku sukcesu – rozliczamy się na ustalonych (zawsze indywidualnie) warunkach. W razie braku sukcesu w pożądanej materii, nie ponoszą Państwo wówczas bezpośrednich kosztów standardowych w tego rodzaju sprawach kosztów obsługi prawnej.

Wynagrodzenie

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zlecenie naszej firmie dochodzenia zachowku poprzez klasyczne prowadzenie sprawy – oferujemy wówczas Państwu elastyczne formy rozliczenia, które mogą polegać na:

  • jednorazowym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy bądź całej sprawy (w ramach którego zapewnimy Państwu reprezentację przed Sądem, w zakres czego wchodzi też sporządzanie pism w postępowaniu),
  • jednorazowym ryczałcie za poszczególne, jasno sprecyzowane czynności (np. sporządzenie projektu pisma procesowego),
  • określeniu stawki godzinowej naszej pracy, przy czym ustalamy wówczas przybliżony czas potrzebny na zajęcie się sprawą (przy przekraczaniu określonego tak limitu, klient jest o tym fakcie informowany),
  • jednorazowym preferencyjnym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy przy uwzględnieniu wynagrodzenia za sukces (w tym przypadku obowiązuje obniżone wynagrodzenie ryczałtowe, które wzrasta w razie pozytywnego dla Klienta zakończenia się sprawy).